top of page
Konsultacijas.jpg

Mērķauditorija ir uzņēmumu augstākā un vidējā līmeņa vadītāji.

 

Lai sasniegtu visaugstāko rezultātu uzņēmuma vadītāju komandas prasmju uzlabošanā, visefektīvāk ir apvienot Vadītāju apmācības ar tam sekojošu individuālo darbu.

 

Šīs ir individuālas tikšanās ar vadītājiem, kuru laikā strādājam pie praktisko vadības prasmju uzlabošanas, par pamatu ņemot katra vadītāja konkrēto situāciju, izaicinājumus, darba vidi. Tikšanos laikā tiek izmantotas metodes, kuras noteiktajā kontekstā ir nepieciešamas – konsultācija, koučings vai supervīzija.

KONTAKTI

Sandra Ošleja

bottom of page