top of page
Koucings.jpg

Kas ir koučings? Koučs (angļu val. – coach) ir kā treneris, kas, līdzīgi kā sportā, palīdz savam „sportistam” izvirzīt arvien augstākus mērķus un neatlaidīgi virzīties uz to sasniegšanu.

Koučš palīdz klientam atrast savus risinājumus savām problēmām, sev pieņemamā veidā. Sadarbība ar kouču ļauj cilvēkam atsijāt graudus no pelavām pašam savā vērtību sistēmā, uzskatos, pieņēmumos, darbībās, prioritātēs – ikvienā sfērā, uz kuru ir fokuss – un darboties.

Koučinga situācijas centrā vienmēr atrodas klients un viņa intereses.

  • Semināri par Koučingu

Vadības kontekstā koučings ir viens no vadības stiliem. Ar koučinga palīdzību iespējams attīstīt un uzlabot darbinieku sniegumu, sasniegt augstākus mērķus. Šī ir lieliska metode, kas labi der motivētiem un ieinteresētiem darbiniekiem, kā arī pati par sevi ir motivējoša, jo palīdz cilvēkam „augt”. Tēma „Koučings” var būt par pamatu atsevišķam semināram, kā arī tikt iekļauta Vadības semināros kā apakštēma.

 

Šī kursa pamatā ir teorētiskā bāze, īss ieskats koučinga tehnikās, kouča prasmju attīstīšana. Liela uzmanība veltīta praktiskajiem darbiem, kurus veicot dalībnieki iemācās lietot koučinga tehnikas gan darba, gan privātās situācijās.

KONTAKTI

Sandra Ošleja

bottom of page