top of page
Vaditaja meistariba.jpg

Darbinieku vai personāla vadība ir plašs darba lauks, kas ietver sevī visas vadītāja kompetences un prasmes. Līdz ar to, atkarībā no dalībnieku vajadzībām, iespējams dažādi grupēt un kombinēt šajā sadaļā ietilpstošās apakštēmas. Kā svarīgākās būtu minamas:


Tā kā šajos semināros vienmēr liels uzsvars tiek likts uz praksi, tajos ir paredzēti praktiskie uzdevumi un lomu spēles, kas veicina nepieciešamo prasmju iegūšanu un trenēšanu.

KONTAKTI

Sandra Ošleja

bottom of page